EN KONKURRANSE I SPILLDESIGN OG PROGRAMMERINGfor 5.-10. trinn

Lær å programmere spill!

Kodu er laget av Microsoft og er gratis for PC og Xbox. Kodu hjelper deg å lage egne spill ved hjelp å design en verden og programmere objektene i den.

Digitale dannelsesreiser i Kodu – læring gjennom lek

I Kodu skal du skape din egen verden, alene eller sammen med andre. Poenget er at det er du – spilleren – som lager digitalt liv og skaper dine egne regler, lover og rammer for hvordan spillet er. Tenk på alle gangene du har vært frustrert over mangler i dataspill du har spilt før … Nå har du endelig sjansen til å rette opp alle andres feil og skape ditt eget drømmespill. Kun fantasien setter grenser.

Hvorfor arrangerer vi KoduKøpp?

Konkurransen KoduKøpp er et initiativ for å få programmering inn i skolen i en tverrfaglig sammenheng (og innenfor eksisterende læreplaner). Konkurransen prøver å engasjere jenter så vel som gutter, og har ikke ensidig fokus på selve programmeringen – nettopp for å motivere barn og ungdom med ulike interesser. Vi deler ut pokaler i ulike fag: K&H, norsk, matematikk – men hovedprisen går til spilldesignerene som klarer å kombinere det de har lært i disse fagene. KoduKøpp er ikke en artig heldagsevent for noen få elever, men et verktøy man kan bruke til å endre, variere og modernisere innhold og metode i skolen.

Mange ungdommer bærer på en drøm om å bli spilldesignere. I et samarbeidsprosjekt mellom Teknisk museum, Microsoft og Digitalpedagogene bruker lærere spillprogrammeringsverktøyet «Microsoft KODU» i realfag, norsk og estetiske fag. Med dataspill på timeplanen er motivasjonen på topp!

Er klassen din påmeldt KoduKøpp?

Hvis ikke, registrerer deg ved å trykke "Meld deg på" i menyen. Påmeldingen er for barne- og ungdomsskolen. Finalen vil være på Teknisk museum 18. mars, så klassen må sende inn sine beste spill til kodu@digitalpedagogene.no innen 25. februar. Send spillet som vedlegg med beskrivelse av kategori og hva som er spillideén.

Hva kan klassen din vinne?

Heder og ære til hele klassen og skolen, og ikke minst en Xbox ONE og et trofé! Så hvis du har en spilldesigner i magen, så er det bare å starte!

Kategorier og priser i KoduKøpp

I KoduKøpp kan du delta i 4 forskjellige kategorier: Kodu Master, Kodu Narr, Kodu Builder og Kodu Nerd.

Kodu Master: Spillet som er mest gjennomført.
Kodu Narr: Den beste interaktive fortellingen
Kodu Builder: Den mest kunstneriske utformingen
Kodu Nerd: Den beste programmeringen.

Deltakerne kan selv velge om de vil satse på en av kategoriene eller om de vil prøve seg på flere! Jo flere, jo bedre vinnersjanse.

Hva kan vi vinne?

Heder og ære til hele klassen og skolen, og ikke minst en Xbox ONE og et trofé! Så hvis du har en spilldesigner i magen, så er det bare å starte!

Utforsk Kodu på egen hånd

Last ned siste versjon av Kodu og start med "Tutorial Maze". Kodus bror Brodu er sulten, tørst og alene på den andre siden av labyrinten. Det er din oppgave å programmere Brodu sånn at han klarer å komme seg ut av labyrinten. Last ned Kodu og redd Brodu!


Kodukøpp arrangeres i samarbeid med