Hva må/bør være med?

1. Spillfilen i sin helhet
2. En presentasjon av spillet
3. Hvem som har laget spillet

I presentasjonen kan følgende være med:
a. Hvem
b. Ide
c. Handling
d. Kode
e. Bilder
f. Annet som dere mener er viktig